top of page

Bruk av profiler

Vi benytter i hovedsak to ICC-profiler i vår produksjon. Bakgrunnen for dette er å ikke lage ting for komplisert - samtidig som vi gjennom mange daglige  produksjoner har god erfaring med dette. Kontakt oss hvis du ønsker profilene tilsendt.

 

ISOcoated_v2_300_eci.icc (Fogra 39)

Denne benyttes på innmaten til de aller fleste bestrøkne papirkvaliteter. 

 

ISOcoated_v2_eci.icc (Fogra 39)

Denne kan benyttes på omslag og gir opptil 330 % fargedekning. I praksis betyr dette bedre dekning i sort for finere omslagspapir. Forutsetningen for å benytte denne profilen er at at man trykker på et papir som tåler mengden farge. Dvs at det anbefales å ha 150 som minimum gramvekt.

 

 

bottom of page